Förhindra skador

Att vara aktiv och träna är utan tvekan något som alla bör göra och de positiva effekterna detta har på ens hälsa är allmänt accepterade. Nackdelen är att det finns en viss skaderisk och har man otur kan det sluta illa och träningen gör att man blir mer stillasittande och inaktiv än tidigare.

Under träning och när man rör sig mycket är leder speciellt utsatta och kan behöva extra skydd, för att undvika att det ska hända någonting som spolierar långa tider av framtida träning. Kontinuitet har länge ansetts som nyckeln till en hälsosam livsstil och den kanske viktigaste faktorn i att klara av att fortsätta med sin träning vecka för vecka och dag för dag är att förhindra skador. En skada kan vara plötslig och kan bero på ett snedsteg eller yttre faktorer, men i många fall går det att förhindra och förebygga en skada. Dels går det att planera så att man alltid är utvilad och alert när man ska träna. En bra uppvärmning är viktig innan träningen, så att både leder och muskler är varma.Lyckligtvis finns det också produkter som hjälper till att dels förebygga att skador uppstår, men också som kan hjälpa till när det väl händer något. Det finns flera olika produkter som kan ge skydd, värme och stöd för leder och andra ömtåliga delar av kroppen. Gå exempelvis in på Lännasports sida för skadeprodukter, där du kan få en uppfattning om vad som finns att tillgå och vad du kan behöva i din träning.Ett ankelskydd är ofta bra för den som är rädd för att stuka fotleden, eller har gjort det förut. Den ger extra stöd och gör att man kan börja träna från en skada ännu tidigare. Även knäskydd och ryggstöd kan fungera som både förebyggande och för att komma igång tidigare efter skada.